Pro maestro  projektmenedzsment szoftver

Elegáns és mindenre figyel, mint egy karmester.

Pro Maestro

gyflszolglat

Nyertes plyzatok

Kpek a rendszerr?l

We have 4 guests online
There are no translations available.

Projektek menedzselse nagyvllalatoknl

 

Projektmenedzsment nagyvállalatoknál

 

A hatékony projektmenedzsment nagyvállalati környezetben az alkalmazott projektkezel? eszköz (eszközök) tulajdonságainak, képességeinek is függvénye, és sokkal jelent?sebb mértékben, mint ahogyan az els? ránézésre t?nik.

A projektkezel? eszközök többsége rendelkezik mindazon funkciókkal, és egyéb jellemz?kkel, amelyeket a felhasználók elvárnak. (Ezeket lásd a honlap oldalain.)

Egy projektmenedzsment szoftver annál hatékonyabban használható nagyvállalati környezetben, minél több, speciális, a nagyvállalati adottságokat is figyelembe vev? képességgel rendelkezik.

 

A Pro Maestro által kínált nagyvállalati „bónusz” tulajdonságok:

1/ Egyidej?leg egységes és decentralizált irányítási rendszer kiszolgálása, eltér? projektkörnyezetekben

Miért fontos?

A nagyvállalat szervezeti felépítése bonyolult, sok szervezetb?l áll, az ezek közötti kapcsolatok eltér?ek, sokrét?ek. A vállalaton belül több, egymástól üzleti profilban akár jelent?s különbséget mutató divíziók léteznek, egyrészt önállósággal felruházva, másrészt központilag szabályozva. Az irányítandó projektkörnyezetek száma sok, és sokféle, az egyes projektek szervezeti összetétele gyakorlatilag számtalan.

A megoldás:

A Pro Maestro tetsz?leges számú szervezet-csoportot (projektkörnyezetet) kezel, és ezekben ugyanaz a szervezet eltér? szervezeti szerepeket (projektkezel?, közrem?köd?, ellen?r, stb.) tölthet be.  Vállalati szinten, a projekteket általában a PM Office fogja össze, a rendszer jellemz?ket (aláírási kompetenciák, használható dokumentumok, vagy sablonok, szabványos feladatok, stb.) ? állítja be, megszabva a projektkörnyezetek (és az azokat alkotó szervezetek) egészséges önállóságát, és a szükséges mérték? vállalati függ?ségeiket.

2/ A szervezeti-m?ködési változások követése

Miért fontos?

A szervezeti-m?ködési szabályok az id?k során változnak. Ezeket a változásokat a szoftvernek követnie kell.

A megoldás:

A megrendel? maga állíthatja be a megváltozott körülményekhez igazodó tulajdonságokat, paramétereket. Ilyenek például: szervezetek törlése, új szervezetek létrehozása, szervezeti szerepkörök módosítása, személyi kompetenciák változtatása, szerepkörök, dokumentum és projektsablonok megszüntetése, módosítása, létrehozása, stb..  A változások követése egyszer?, gyors, programozói segítség nem szükséges hozzá.

3/ Személyre szabott rendszerhasználat

Miért fontos?

Minden felhasználói csak a saját munkájához szükséges mértékben látja a rendszert. Számára így a rendszer érthet? és barátságos lesz, fölösleges információkkal a rendszer nem terheli ?t. Ez roppant fontos, különösen a rendszer bevezetésének idején.

Megoldás:

A rendszer az egyes felhasználók feladatait a személyes munkakosárban gy?jti.  A munkavégzéshez szükséges egyéb információkat a dolgozók szelektíven, személyre szóló üzenetben / és / vagy E-mailben kapják meg.

Minden dolgozó csak a munkaköréhez szükséges menüpontokat látja, éri el.

4/ Az együttm?ködés vezénylése

Miért fontos?

Az ütemes, terv szerinti el?rehaladás egy projekt legnagyobb értéke. Az egymást követ? feladatok végrehajthatóságát a rendszer haladéktalanul az érintettek tudomására hozza, kiküszöböli a késedelmes kezdéseket.

Megoldás:

A rendszer figyeli a határid?ket, az elkészült dokumentumokat, automatikus és fél-automatikus üzenetekkel, e mailekkel, vezényli az együttm?ködést, értesít a dokumentumok aláírhatóságáról, közelg?, vagy lejárt határid?kr?l.  Ezeket az üzeneteket szelektíven, csak az érintett személyek kapják meg.

5/ Interaktív, integrált problémakezelés

Miért fontos?

Még a leggondosabb, és szakmailag kifogástalan színvonalú projekttervezés esetén is felmerülnek el?re nem látott, vagy nem tervezett események, amelyeket kezelni kell. A projektmenedzserek, ilyenkor, ha nincs más lehett?ségük, a „klasszikus” megoldási eszközhöz nyúlnak, elkezd?dik az emlékeztet?k gyártása, amelyek a projekt irányítását ellehetetlenítik, átláthatatlanságát eredményezik. Az interaktív, integrált problémakezelés, feleslegessé teszi az emlékeztet?k írását, és azok, szinte borzalmas nyomkövetését.

Megoldás:

A felmerül? problémák a projekt egészébe integrálódnak, ahhoz a projektfeladathoz, ahova tartoznak. A projektmenedzser egy kis csapatra bízza a megoldást, amely rögzített játékszabályokkal operál, extra gyors kommunikációs lehet?ségei vannak, és tevékenységük minden egyes lépését a rendszer nyomon követi, egészen a megoldás elfogadásáig, amelyre az arra kijelölt személy jogosult. Ha a vezet? elrendeli, a megoldást dokumentálni is szükséges. Ameddig a projektben nyitott megoldandó feladat van, a rendszer nem engedi lezárni a projektet.

6/ Projektsablonok használata

Miért fontos?

A nagyvállalati projektek általában nagyméret?ek, és összetettek, elkészítésük id?igényes, és komoly szaktudást feltételez. A projekttervezés súlypontját a feladatlebontás (WBS) és a logikai kapcsolatok (lényegében a munkafolyamatok) elkészítése jelenti.  A projektsablon, amelynek segítségével egy szakmailag már zs?rizett projekt struktúrája átvihet? egy új projektre, a projekttervezés hatékonyságát szignifikáns mértékben javítja, és átörökíti a projekt min?ségi jellemz?it is.

Megoldás:

Egy új projekt felállításához használhatók a már bevált projektsablonok, a tervezés a sablonból indul ki, a tervez?nek azonban teljes szabadsága van a sablon alapján indított új projekt átalakítására, sz?kítésére, b?vítésére. Az átörökített jellemz?k például; a már említett struktúra, a dokumentálási el?írások, a dokumentumok és a projekt jóváhagyói, a projekt szabványos feladatai, a projekt részvev?i, stb.

7/ Alvállalkozói projektek kezelése

Miért fontos?

Az alvállalkozói (vagy alprojektek) használatának jelent?sége szintén a vállalat nagyságával illetve a projektek bonyolultságával van összefüggésben. Az alvállalkozói projekt tervez?je, a f? projektt?l „függetlenül” tervezheti meg projektjét, és megvalósítását is abban követi, vagy dokumentálja. A (f?) projektvezet? csak az alvállalkozói projekt kezdési és befejezési id?pontjait adja meg, az összes többi teend?t az alvállalkozó projektvezet?jére ruházza. A (f?) projektvezet?, természetesen bármikor betekinthet az alvállalkozói projektbe, és annak el?rehaladását részleteiben is ellen?rizheti. A (f?) projektvezet? az alvállalkozók, kontrollálásával képes az egész projektet uralni, és az alvállalkozótól is megkövetelheti a nála már sztenderdnek számító igényességet, jelentési és dokumentálási eljárásokat.

Megoldás:

A Pro Maestro rendszerben tetsz?leges számú alvállalkozói projekt (alprojekt) illeszthet? be. Az alvállalkozói projektek meg?rzik saját projektkörnyezetüket, az alvállalkozó dolgozói a saját projektjüket láthatják, anélkül, hogy a (f?) projektet látnák. A (f?) projektvezet? követheti az alvállalkozói projektek el?rehaladását, megtekintheti a már elkészült dokumentumokat, stb.

8/ Nagyvállalati adatkezelés

Miért fontos?

Az alkalmazhatóság nagyvállalati környezetben legalább olyan fontos, mint a funkcionális képességek. Egy száz felhasználós rendszer százezres nagyságrend? adatokat kezel, többen is elindíthatnak bonyolult lekérdezéseket, amelyek elviselhetetlen lassulást eredményezhetnek, a válaszid?k n?nek.

Megoldás:

A rendszer minden listájánál sz?r?k vannak beépítve, ezeken a sz?rési feltételek beállíthatóak, a beállítások megakadályozzák az átgondolatlan lekérdezések indítását.

9/ Sokkal többet ér, mint amibe kerül

Miért fontos?

Mert mindenki min?séget szeretne, de megfizethet? áron.

Megoldás:

Talán a Pro Maestro: A rendszer sokkal többet ér, mint amibe kerül.  A rendszer ára versenyképes, különösen nemzetközi összehasonlításban, megfizethet?, a használata azonban megfizethetetlen el?nyöket nyújt a megrendel? számára.

 

A Pro Maestro Projektkezel? árairól itt tájékozódhat.

2011 Copyright Akribis Soft Kft., Zenith-MC Kft.
All Rights Reserved.